Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2009

Σχολή Κριτών τοξοβολίας το Σεπτέμβριο

Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν Δίπλωμα Κριτή Τοξοβολίας και τηρούν τις παρακάτω προυποθέσεις:
α. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο.
β. Να έχει τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ. Να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της Ε.Φ.Ο.Τ. το ελάχιστο δώδεκα (12) μήνες με τουλάχιστον τέσσερις (4) συμμετοχές σαν αθλητής στους επίσημους αγώνες της Ε.Φ.Ο.Τ..
δ. Να μη συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.
2725/1999, όπως αυτός ισχύει.
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι δεν θα γίνουν δεκτοί περισσότεροι από δύο (2) υποψήφιοι κριτές ανά σωματείο.
Η σχολή θα λειτουργήσει από Παρασκευή 25 μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009.
Αναλυτικά Εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: