Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Προκηρηξη αγώνα Α-Β Κατηγορίας Α.Χ. FITA, Ολυμπιακού τόξου & 2x50μ. Σύνθετου τόξου Α/Γ/ΝΑ/ΝΓ/Ε/Ν - Ελληνικό 9-10 Απριλίου 2011


Αναλυτικά η Προκήρυξη Εδώ
- Δήλωση Συμμετοχής Εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: