Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Αποστάσεις λαβής - χορδής (brace height) Ολυμπιακού τόξου


Χαρακτηριστική φράση: "Βάλτο στο 9" και θα 'ναι μια χαρά..."

όχι δεν θα είναι πάντα μια χαρά... κάθε τόξο και κάθε τοξότης έχει συγκεκριμένη ρύθμιση, ανάλογα με την τεχνική του και τον εξοπλισμό του.

Τα βασικά όρια, απόστασης λαβής - χορδής (brace height) είναι τα εξής:

25" ίντσες τόξο (Riser)

  • Ελάσματα 66" ίντσες: από 8,1 έως 9,1
  • Ελάσματα 68" ίντσες: από 8,5 έως 9,3
  • Ελάσματα 70" ίντσες: από 8,9 έως 9,6

23" ίντσες τόξο (Riser)

  • Ελάσματα 64" ίντσες: από 7,9 έως 8,9
  • Ελάσματα 66" ίντσες: από 8,9 έως 9,1
  • Ελάσματα 68" ίντσες: από 8,5 έως 9,3

Αναλυτικές λεπτομέρειες ή και πιθανές διαφοροποιήσεις, θα βρείτε στο εγχειρίδιο του τόξου σας. Θυμηθείτε, προσθέτοντας στροφές στη χορδή (στρίψιμο) μεγαλώνουμε την απόσταση του brace height και κάνουμε την χορδή, ελαφρός πιο αργή.. αντιθέτως , αφαιρώντας στροφές (ξέστριμα της χορδής), επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη ταχύτητα στη χορδή. Μην ξεχάσετε ότι οι αλλαγές στο brace height, έχουν μετακινήσεις στο Nock Point.

Δεν υπάρχουν σχόλια: